Voordelen

Plusplaats: Positief perspectief voor iedereen. Nu &  straks

Op Plusplaats laten de deelnemers binnen een veilige, besloten omgeving zien, wie ze zijn, wat ze zoeken en door wie ze gevonden willen worden:

Om iets te vinden om naar te verlangen. Om iets te vinden om te gaan doen. Om iemand te vinden voor vriendschap. Om sociaal betrokken aanbieders van diensten of goederen (Pluspro’s) te ontmoeten
Om je talenten te delen en om er samen van te genieten

Op Plusplaats is sociaal, normaal en zijn respect en vertrouwen de basis om vriendschappen aan te gaan. Plusplaats is lid van een tegen eenzaamheid (meehelpen in de strijd tegen eenzaamheid).

Voor slechts € 5,- per maand Incl.btw, zijn de voordelen voor bedrijven en organisaties:

Waardering door de omgeving: de samenleving doet een appèl op het bedrijfsleven om zich sociaal -maatschappelijk in te zetten en rekent bedrijven hierop af. Onderzoek van CSR Europe toont aan dat 80% van de Nederlandse consumenten het belangrijk vindt dat bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

 • Goed imago: de perceptie van het bedrijf door stakeholders en maatschappij wordt er positief door beïnvloed.
 • Grotere naamsbekendheid en positieve reviews door enthousiaste nieuwe klanten.
 • Onderscheiding van concurrenten.
 • Uitbreiding netwerk.
 • Strategische samenwerking met externe partijen en andere pluspro’s.
 • Toegang tot nieuwe markten en creatieve marketing invulling.
 • Toegang tot nieuwe kennis.
 • Voedingsbodem voor nieuwe producten en / of diensten.
 • Meer transacties en een hogere omzet als gevolg van bovengenoemde effecten.

Voor de bedrijfscultuur:

 • Gemeenschappelijke cultuur: normen en waarden binnen het bedrijf worden versterkt.
 • Teambuilding: maatschappelijke activiteiten versterken de teamgeest tussen medewerkers.
 • Samenwerking: maatschappelijke activiteiten versoepelen de onderlinge communicatie tussen medewerkers.

Voor jou als ondernemer:

 • Trots: ook medewerkers zijn trots omdat hun werkgever zich inzet voor de samenleving.
 • Betrokkenheid: ook medewerkers raken meer persoonlijk betrokken bij de organisatie waar ze werken, omdat deze hun de kans biedt om zich in te zetten voor anderen. Ze worden aangesproken als mens i.p.v als werknemer.
 • Persoonlijke ontwikkeling: medewerkers leren, omdat zij hun competenties toepassen in een andere context.
 • Talentontwikkeling: onalledaagse activiteiten brengen onvermoede talenten in mensen naar boven.
 • Zingeving: medewerkers vinden maatschappelijke activiteiten zinvol.
 • Nieuwe ontmoetingen, netwerken
 • Doorbreken van routine
 • Blikverruiming, waardering voor anderen
 • Inspiratie
 • Plezier & “Lust for life”
 • Positieve feedback door enthousiaste nieuwe klanten
 • Geluk

Plusplaats geeft je een podium om je unieke producten en diensten zeer compleet en uitgebreid te “etaleren” en geeft je verschilende tools om in contact te treden. Daarnaast vertellen we jouw verhaal verder en delen deze in alles wat wij doen.

Wil je aan de slag als Pluspro op Plusplaats? Klik hier.