Plusplaats & MVO Nederland & Coalitie Erbij

Positief perspectief voor iedereen. Nu en straks

Op Plusplaats laten de deelnemers binnen een veilige, besloten omgeving zien, wie ze zijn, wat ze zoeken en door wie ze gevonden willen worden:

Om iets te vinden om naar te verlangen. Om iets te vinden om te gaan doen. Om iemand te vinden voor vriendschap. Om sociaal betrokken aanbieders van diensten of goederen (Pluspro’s) te ontmoeten
Om je talenten te delen en om er samen van te genieten

Op Plusplaats is sociaal, normaal en zijn respect en vertrouwen de basis om vriendschappen aan te gaan. Plusplaats is lid van MVO Nederland en van Coalitie erbij (meehelpen aan reduceren van eenzaamheid in Nederland).

Plusplaats staat vierkant achter de ambities en doelen van MVO Nederland en zet zich in voor minder eenzaamheid in Nederland (Coalitie erbij)

MVO Nederland is het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. Samen met 2500 ondernemers vormen we een beweging die de overgang naar een nieuwe economie versnelt. Een gezonde economie waarin positieve financiële resultaten samengaan met de zorg voor onze planeet en mensen. MVO Nederland gaat voor maximale impact, nationaal en internationaal.

MVO Nederland werkt aan klimaat neutrale, circulaire en inclusieve bedrijfsmodellen en duurzame handelsketens. We zetten de agenda, vergroten de markt voor duurzame innovaties, creëren massa, en lobbyen in Nederland en Europa voor ambitieus overheidsbeleid op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Plusplaats doet actief mee met MVO Nederland. Plusplaats werkt vooral aan:

Het voor iedereen in Nederland een klein beetje leuker te maken, iedereen doet mee.

• Inclusief ondernemen: ondernemen waarbij ieder mens, met of zonder beperkingen, telt en meedoet
• Inclusief en duurzaam ondernemen in de keten: ondernemen met meerwaarde voor mens en milieu, waarbij mensenrechten en goede/gezonde arbeidsomstandigheden de norm zijn
• Reduceren van (sociaal) afval.
• Eerlijk delen van ervaring, waar niet de transactie maar het positieve resultaat van de transactie centraal staat.

Voel je je als mens als ZZP’er /ondernemer aangesproken en wil je meehelpen de positieve Plusplaats beweging en groep meer inhoud te geven door het delen van jouw ervaringen? Meld je aan en doen mee, nu is het moment om elkaar op te zoeken en te helpen aan meer en positiever perspectief voor iedereen.
Wil je op een andere manier helpen en meedoen, laat je horen. jos@plusplaats.nl

Groeten en “lust for life”
Jos

Geef een reactie